Referencer

Odsherred Stål ApS er underleverandør til blandt andet  M. J. Eriksson A/S, Elindco A/S, Anker Hansen A/S, Enemærke Petersen A/S, Hald & Halberg A/S, B. Nygaard Sørensen A/S og MT Højgaard A/S

Der er typisk tale om specialopgaver og unikke konstruktioner, som udarbejdes efter mål. Vi har også leveret elementer til bænke, som kunstneren Monica Ritterband har udviklet i et samarbejde med Bondeskovgaard.

Herudover servicerer vi en række landbrug samt industrivirksomheder i lokalområdet

I jorden og i højden…

Odsherred Stål ApS er en klassisk smedevirksomhed, der udfører bestillingsarbejde og reparerer maskiner i industrien og i landbruget. Men vi er også en moderne virksomhed, der tilbyder helhedsløsninger, så vores kunder kun har brug for én samarbejdspartner. Vi tager hoved- og totalentrepriser og råder over vores egen maskinpark til bygningsarbejde.

Mange entreprenører og bygherrer er presset på tid. Det tager tid at koordinere og hyre underleverandører - og det er især en tidsrøver at indhente det forsømte, når en samarbejdspartner er kommet bagud.

Derfor giver det rigtig god mening at placere så mange arbejdsgange som muligt hos den samme underleverandør - og derfor tilbyder Odsherred Stål ApS også at løse opgaver, som ligger uden for det traditionelle smedearbejde.

Vi monterer gerne selv de elementer, vi har produceret, uanset om det foregår over eller under jorden.Vi har folk og maskiner til alle former for byggeri, som ligger i naturlig forlængelse af den opgave, vi har løst. 
Det er en løsning, som flere og flere bygherrer benytter sig af. Og vi løfter meget gerne totalentrepriser, når der er brug for det.

Odsherred Stål ApS løser i stigende omfang specialopgaver for større entreprenørvirksomheder som 
M. J. Eriksson A/S, Elindco A/S, Anker Hansen A/S, Enemærke Petersen A/S, Hald & Halberg A/S, B. Nygaard Sørensen A/S, og MT Højgaard A/S.

Det kan være bygningsstål, rækværk, trapper, altaner, gangbroer, cykelstativer og andre opgaver, der kræver præcision og højt fagligt niveau.

Odsherred Stål ApS har også været leverandør af finere håndværk til særlige design-opgaver, der har kunstneren Monica Ritterband som formgiver.